Ανακαινίσεις

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη γενική ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του καταστήματός σας.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε :

Ηλεκτρολογικά

Υδραυλικά

Γυψοσανίδες

Ψευδοροφές

Βαφές

Φωτιστικά LED

Δάπεδα

Τζαμαρίες

Ψηφιακές εκτυπώσεις

Ταμπέλες-πυλώνες

Ηλεκτρικά στόρια